Naujienos

Sperm Vital - puikūs pasiekimai Olandijoje.
Puikūs karvių sėklinimo rezultatai pasiekti Olandijoje naudojant Sperm Vital technologijos Norvegijos žalųjų bulių spermą.
Projektas atliktas 2010 metų vasarą Olandijoje.
Keli šimtai Holšteinų veislės karvių 30- yje ūkių, atsitiktinio pasirinkimo būdu, buvo sėklintos su Holšteinų galvijų veislės bulių sperma ir su Norvegijos žalųjų veislės bulių sperma pagaminta pagal Sperm Vital technologija.
Per tris vasaros mėnesius buvo sėklinamos ir stebimos karvės, kurios nesusisėklino po 1-o sėklinimo. Atliktas 231 sėklinimas su Sperm Vital bulių spermą ir 204 sėklinimai su Holšteinų veislės bulių sperma.
Rezultatai akivaizdžiai pranoko lūkesčius - panaudojant Sperm Vital spermą susisėklino 48 proc. karvių, o su Holšteinų spermą - tik 25 proc.